Forsøksdyr: Hoggormen Vipera berus' funksjonsområde og migrasjoner 2018-2020


Godkjenningsdato 27.08.2018

Godkjenningsperiode 01.09.2018-31.08.2020

NTNU Vitenskapsmuseet har i 2016 og 2017 som et pilotprosjekt kartlagt hvor langt hoggormene beveger seg fra vinterkvarteret og hvilke biotoper/ områder de foretrekker. I tillegg har vi undersøkt om hoggormer som translokeres 1–4 km, finner tilbake til utgangspunktet. det har blitt benyttet en kombinasjon av radio- og pitmerking.

I videreførelsen av prosjektet ønskes det å merke 20 nye huggormer med PIT og med ytre radiomerking. Det er begge metoder som kun medfører mindre ubehag for forsøksdyrene.
Viderførelsen forbedres ved at vi ikke benytter indre merking, som i pilotprosjektet, da dette har større påvitrkning på huggormen.

Hensikten med prosjektet er å få bedre kunnskap om huggormen slik at en bedre kan rådgi forvaltning og offentligheten i problemstillinger relatert til denne arten.