Forsøksdyr: Hold av laksefisk for kultivering av lakselus


Godkjenningsdato 01.02.2018

Godkjenningsperiode 01.02.2018-31.10.2019

Formål: Kultivering av lakselus for å teste ulike substansers effekt på parasitten.

Forventede skadevirkninger på fisk: Små. Lakselus vil bli plukket av når de er i preadult stadium. Skadede fisk vil bli avlivet. Fisken planlegges å være atlantisk laks, Salmo salar, fra stasjonens eget beholdning

Den eneste måten å kultivere lakselus på er å bruke fisk som vert. Fisk vil ikke bli utsatt for forsøk med kjemiske substanser. Potensielt kan disse forsøkene ha stor verdi. Det ønskes brukt 15 fisk i hvert kar, fiskens størrelse vurdert mellom 150 g og 500 g. Lakselus vil bli høstet fra fisk raskt slik at skader og sår minimeres. Dette vil føre til at fisk kan brukes flere ganger til samme formål.

Det beste anslaget ut fra dette vil tilsi 50 fisk/år, med etterfylling dersom fisk skal fjernes.