Forsøksdyr: Immersjons vaksinasjon av rognkjeks


Godkjenningsdato 14.02.2018

Godkjenningsperiode 14.02.2018-30.10.2018

Det søkes om å bruke 1520 rognkjeks til effekt forsøk av dyppvaksinasjon med vaksine X. I tidligere forsøk (FOTS Id 9831) hvor vi undersøkte effekt av dyppvaksinasjon av yngel av rognkjeks kunne vi ikke vise noen beskyttelse. Vi ønsker derfor å utrede om manglende beskyttelse skyldes et umodent immunsystem eller om det var vaksinestrategien som ikke var optimal. I forsøket det nå søkes om ønsker vi derfor å benytte fisk som vi vet vil være immunkompetent (10g) og hensikten er å vise om dypp kan gi beskyttelse på linje med stikk vaksinasjon. Vi undersøker ulike vaksine strategier i behandlingsområdet definert som dypp og bad og inkluderer stikk vaksinert fisk som kontroller. Dersom vi kan vise til beskyttende effekt av dypp/bad hos stor fisk ønsker vi å følge opp forsøket med tilsvarende strategi for yngel på et senere tidspunkt.