Forsøksdyr: Immunrespons etter stimulering med nano-partikkel-baserte vaksiner


Godkjenningsdato 12.11.2018

Godkjenningsperiode 12.11.2018-01.05.2019

Målet med dette forsøket er å studere den humorale antistoffresponsen etter stimulering med antigenformulert nano- (og mikro-) partikler av alginat. Utvikling av nanopartikler som kan beskytte antigen ved passasje gjennom magen og dernest lede det mot (bedre) opptak henover tarmveggen vil kunne lede til utvikling som muliggjør fremtidig bruk av oral levering av vaksiner og terapeutika.

Det nærværende eksperimentet vil sammenligne effekten av vaksineformuleringer etter administrasjon via henholdsvis oral, anal og intraperitonal rute. Effekten vil bli målt som antistoffsvar mot både modell-antigen (bovint serum albumin - BSA) og mot lipopolysakkarid (LPS). LPS vil bli brukt som naturlig adjuvans (biprodukt av bakteriell fremstilling av alginat) og er vist å være immunstimulerende i fisk uten å ha de uheldige endotoksiske effektene som ses hos pattedyr.

Forsøket ventes å medføre moderat belastning på forsøksfisken. Fisken kan utsettes for bedøving, pit-tag'ing, intraperitonal injeksjon av vaksine, oral/anal intubering med vaksine. Alle inngrep vil foregå under bedøvelse.

Forsøket er en hjørnestein i MucoProtect prosjektet som ønsker å utvikle metodikk for oral tildeling av terapeutika generelt og vaksiner i særdeleshet. Vitenskapelig vil arbeid prosjektet belyse forhold ved antigenoverlevelse og -opptak i magetarmkanalen hos laks. Samfunnsmessig vil forbedret metodikk til oral tildeling av terapeutika til fisk ha betydelig nytteverdi. Om behandling av fisk kan foregå uten at måtte ha dem ut av vannet vil det være en stor forbedring for fiskevelferden. Opdretterne vil kunne spare store summer på enklere arbeidsrutiner mm..

Vi har ikke mulighet for å erstatte forsøksfisken ettersom vi studerer in-vivo effekter.Vi har brukt poweranalyser til å finne lavest mulig antall forsøksfisk som fortsatt gir statistisk robusthet. Det vil bli benyttet 378 laks i dette forsøket.