Forsøksdyr: Kan laks uten overflatetilgang fylle luft i bobler? Innledende forsøk


Godkjenningsdato 22.10.2020

Godkjenningsperiode 02.11.2020-31.12.2021

1 Formål
Undersøke hvor vidt laksesmolt i oppdrettsmerder uten overflatetilgang kan fylle luft i svømmeblæren via luftbobling, og/eller drar nytte av luftbobling for avlastning. Undersøke effekt på svømmeblærefylling gitt at luftbobling kan begrenses i tid og type bobler (boblestørrelse).

2 Skadevirkninger
Fisken vil bli fratatt overflatetilgang i inntil 2 uker, som gjør at den svømmer hurtigere for å kompensere for redusert flyteevne. For liten laks (<1.5 kg) har det tidligere ikke blitt observert skader eller redusert vekst grunnet nedsenkning i opp til 3 uker.

3 Forventet nytteverdi
Dersom laks kan fylle luft i bobler, så kan luftkuppel i nedsenkede merder helt eller delvis
erstattes til fordel for luftbobling. Laks tiltrekkes luftbobler, hvor turbulensene/vannløftet fra bobler potensielt kan virke som en sikkerhet/hjelp for fisk med nedsatt flyteevne og således benyttes i alle typer nedsenkbare merdteknologier.

4 Antall dyr og art
Fire grupper av Atlantisk laks (a 2000 fisk) vil i omganger (4 delforsøk) benyttes. Totalt sett vil 8000 fisk inngå i forsøket.

5 Hvordan etterleve 3R
Antallet fisk er satt ut fra å oppnå sosial atferd og tilstrekkelig biomasse til å gi sterk nok målstyrke for ekkolodd-målinger av svømmeblæreinnhold. Forsøksdesignet er utarbeidet for å minimerer antall fisk i minste relevante merdstørrelse for å undersøke problemstillingen.