Forsøksdyr: Kausale gener i Astaxanthin metabolisme hos Atlantisk laks


Godkjenningsdato 06.02.2020

Godkjenningsperiode 06.02.2020-30.09.2020

1 Formål
Etablere en sammenheng mellom tre ulike gener (abcg2, bco1 og bco1 like) og astaxanthinopptak over tarm i Atlantisk laks.

2 Skadevirkninger
Liten skadevirkning da det ikke forventes andre responser enn økt karotenoidopptak. Retinolbehov vil dekkes gennom fôret.

3 Forventet nytteverdi
Resultatene vil være av høy nytteverdi da de vil bidra i avlsarbeidet for bedre innfarging av muskel hos Atlantisk laks. Innfarging av laksemuskel har vist en nedadgående trend og resulterer i dårligere kvalitet og økt andel fisk med lav kvalitet. Genene har blitt plukket ut fra genetiske analyser som viser at de har polymorfismer som styrer astaxanthinopptak.

4 Antall dyr og art
600 Atlantisk laks i tre separate grupper, en CRISPR/CAS9 linje a 200 fisk per gen.

5 Hvordan etterleve 3R
Egenskapene i CRISPR/CAS9 fiskene er ikke mulig å studere i cellekultur da tarmcellelinjer fra laks ikke er etablert. Ut fra preliminære studier vil 200 fisk per linje være tilstrekkelig for å velge ut individer med minst mulig grad av mosaikk i de induserte mutasjonene.