Forsøksdyr: Klinisk effekt og safety studie av en ny vaksine for bruk i laks


Godkjenningsdato 04.07.2018

Godkjenningsperiode 04.07.2018-15.04.2020

forsøkets formål
- Vurdere effekt og sikkerhet av en olje-adjuvert vaksine mot sykdom x hos Atlantisk laks
forventede skadevirkninger på dyrene,
- Ingen/ubetydelig skade av testsubstansen utover vanlig vaksinering og fettfinnemerking. 1200 fisk merkes med PIT tag, FF og høyre kjeve og påføres dermed ubehag og liten/moderat skade.
forventet vitenskapelige eller samfunnsmessige nytteverdi
- Moderat/høy samfunnsmessig nytteverdi. Vaksinen dekker et kommersielt behov og sykdommen utgjør en etisk og kommersiell utfordring for fiskeoppdrett.
hvor mange og hva slags dyr som skal brukes
- Maks. 400 000 (minimum 360 000) post-smolt av Atlantisk laks inngår i forsøket totalt, hvorav maks. 40 400 får forsøksvaksinen
hvordan kravene om erstatning, reduksjon og forbedring skal etterleves.
- Det er vist i lab forsøk av vaksinen gir effektiv og sikker beskyttelse mot sykdom x, uten vesentlige bivirkninger og er på linje med andre vaksiner på markedet. Det anses således å ikke være noe primært mål å redusere størrelsen på hovedforsøksgruppen i forsøket. Antall fisk som merkes med PIT tag er redusert til et minimum for å kartlegge dødelighet, tilvekst, slaktekvalitet, serologi.