Forsøksdyr: Kurs i operativ karkirurgi-praktisk trening på gris. (copy) (copy)


Godkjenningsdato 07.10.2020

Godkjenningsperiode 01.01.2021-31.12.2024

Etter anmodning fra spesialitetskomiteen i karkirurgi vil vi arranger praktisk årlig et kurs i karkirurgisk teknikk med ferdighetstrening på gris. Karkirurgi krever nøyaktig kirurgisk teknikk. Kurset dekker et område som har vært for lite fokusert på i kirurgisk utdanning. Kurset har derfor vært meget populært.
Kurset er godkjent av spesialitetskomiteen og av Universitet i Oslo. Det er plass til 8 deltagere. Kurset legger stor vekt på karkirurgisk teknikk. Vi benytter oss av 2 griser i generell anestesi. Dermed er det 4 deltagere og 1-2 instruktører per gris. Kurset har en kort teoretisk gjennomgang av bruk av forsøksdyr.
Vi ser på det etiske perspektiv ved bruk av dyr i utdannelse og forskning kontra nytteverdi av slike kurs. PMSK går igjennom hvordan man etterlever 3R ved å tilstrebe høy kvalitet, samtidig som benytter seg av færrest mulig dyr ved og benytte "dummies" der det er mulig. Videre går man teoretisk gjennom kar-kirurgisk teknikk, tilganger i kar-kirurgi og kar-suturer/proteser. Deretter brukes dagen til å trene på frilegging av arteria carotis, iliakalkar(med retroperitoneal tilgang og midtlinjesnitt), suturer med proteser på aorta, bypasser og vena cava skade. Dette er svært nyttig for utdanningskandidater i karkirurgi da det er svært realistisk å operere på gris. De blir godt instruert i kirurgisk teknikk, og operative prosedyrer, teknikker for patch plastikker og bypasser/rørgraft.

Vi söker om et kurs i året a 2 griser i 4 år, totalt 8 griser