Forsøksdyr: Kurs på svinemodell til undervisningsformål ved SEARCH senteret/ NMBU Sandnes


Godkjenningsdato 03.01.2020

Godkjenningsperiode 04.01.2020-03.01.2024

1 Formål med søknaden
Denne søknaden gjelder tillatelse til praktisk gjennomførsel av kursvirksomhet ved SEARCH senteret som utgjør en del av NMBU Sandnes sine fasiliteter. Det søkes om tillatelse til å utføre kurs på gris som rettes mot humanmedisinere. Kursene skal omhandle trening på akuttmedisinske prosedyrer og kirurgiske teknikker.

2 Skadevirkninger
Skadevirkningene på forsøksdyrene (grisene) er lett belastende. Prosedyrene foregår under dyp narkose og grisene avlives på bordet mens de ennå ligger i narkose. Etablerte protokoller for forberedelse, sedering, narkose, smertelindring og monitorering sikrer at forsøksdyrene opplever minimalt med stress og smerte i forbindelse med kursene.

3 Forventet nytteverdi
Allmennheten vil dra nytte av at helsepersonell kan delta på kurs og heve sin kompetanse ved SEARCH senteret. Økt kunnskap blant kursdeltakerne innen livreddende prosedyrer og kirurgiske teknikker øker kvaliteten på tjenester som kursdeltakerne kan levere og dermed pasientsikkerheten. Kursene inneholder også komplementære øvelser på simuleringsdukker og -kroppsdeler, da anatomiske forhold hos gris til dels ikke er sammenlignbare med mennesket (f.eks. halsmuskulatur og ledd på for- og bakbein).

4 Antall dyr og art
Det søkes om tillatelse til å anvende inntil 200 dyr over en periode på 4 år.

5 Hvordan etterleve 3R
Replacement: SEARCH senteret bruker simuleringsdukke/ -kroppsdeler som skal erstatte den levende dyremodellen hvor mulig eller nødvendig. Dyremodellen bli brukt til trening på prosedyrer der simuleringsdukken ikke er god nok erstatning (stoppe blødning, pakking av sår, intraossøs kanylering, reseksjon av tarm, fjerning av organer som milt og nyre).
Reduction: Antallet griser som blir brukt holdes på et minimum ut fra antallet kursdeltakere. Antallet kursdeltakere per dyr holdes samtidig så høyt som mulig uten at det går ut over læringseffekten for den enkelte deltaker.
Refinement: Terminale forsøk (i dette tilfellet kurs) innebærer lite belastning for forsøksdyrene da de monitoreres kontinuerlig og ikke våkner opp igjen etter endt kursdag. Personer som er ansvarlig for anestesi medisinerer målrettet og nøyaktig ut fra det enkelte forsøksdyr og hvilke prosedyrer som skal gjennomføres.