Forsøksdyr: Lab animal course 2020


Godkjenningsdato 29.06.2020

Godkjenningsperiode 04.08.2020-31.12.2022

1 Formål
Insulin dysregulering (ID) med kraftig hyperinsulinemi er den vanligste årsaken til den svært smertefulle lidelsen forfangenhet hos hest. Hyperinsulinemi er en del av sykdomskomplekset ekvint metabolsk syndrom (EMS), hvor forfangenhet er det kritiske elementet. Behandling består i fôringsrestriksjoner, men for uttalt hyperinsulinemi er det ikke tilstrekkelig. Det er behov for en medikamentell behandling i tillegg. Canagliflozin er et nytt legemiddel som brukes til mennesker med diabetes 2. Målet med studien er å undersøke om 4 ukers daglig behandling med canagliflozin reduserer insulinresponsen på karbohydrater til et nivå hvor risikoen for forfangenhet elimineres.

2 Skadevirkninger. Canagliflozin er en såkalt natrium-glukose cotransport 2 (SGLT-2) inhibitor som hindrer opptak av glukose i nyrene slik at det skilles ut i urin isteden. En pilotstudie med 2 hester viste ingen bivirkninger av behandling, men denne studien vil identifisere eventuelle bivirkninger på et større antall hester. Eventuelle bivirkninger på behandlingen kan være hypoglykemi, plasma elektrolytt forstyrrelser, urinveisinfeksjoner og alfa-celle dysregulering.

3 Forventet nytteverdi. EMS er et stort problem i hestepopulasjonen og forfangenhet er en svært smertefull følgetilstand for mange. Kraftig forhøyet insulinnivå kan gi forfangenhet og studier har vist at for mange EMS hester er ikke fôrrestriksjoner nok til å regulere ned insulinnivået. Behandlingen har derfor potensiale til å hindre forfangenhet hos mange hester i faresonen.

4 Antall dyr og art. Totalt skal 45 hester inkluderes i Norge og Sverige. Studiet er dobbelblindet og placebo kontrollert, dvs en gruppe vil få placebo, en gruppe lavdose canagliflozin og en gruppe høydose canagliflozin.

5 Hvordan etterleve 3R. Hestene som vil bli inkludert er diagnostisert med ID og er i risikogruppen for å utvikle forfangenhet. Pilotstudiet er lovende i forhold til at forsøket vil kunne hjelpe de hestene som får behandling, mens det er svært lite sannsynlig fare for alvorlige bivirkninger. Hestene vil bli undersøkt på klinikk, men behandlingen gjøres i deres hjemmemiljø.