Forsøksdyr: Langtidsforsøk av nedsenkning av laks i merd med svømmeblærefylling i luftkuppel.


Godkjenningsdato 20.06.2018

Godkjenningsperiode 20.06.2018-24.04.2019

Laksen har behov for jevnlig fylling av luft i svømmeblæren for å opprettholde sin flyteevne. En løsning for svømmeblærefylling i nedsenkede merder (for å unngå lusepåslag, uvær, is, etc.) kan være å benytte en nedsenket kuppel fylt med luft. Gjennom en forsøksrekke med gradvis oppskalering av størrelse av både merd (5x5 til 20x20 m) og fiskegruppe (15 til 30 000, og fiskestørrelse opp til 1.5 kg) har metodikken vist seg å fungere meget bra under forsøksvarighet fra 1 til 2 mnd. Fisken har vist normal atferd, tilvekst og metodikken har ikke gitt negative konsekvenser for fiskens velferd. Et unntak i forsøksrekken var dog da vi introduserte stor laks (4.7 kg) til nedsenkning og luftkuppel, og ca. 25% av fisken fikk problemer med flyteevne. Hypotesen bak mangelen på suksess i dette tilfellet er at grupper av stor fisk har vanskeligere for å lære/tilvenne seg ny atferd enn det grupper av små laks har. Vi ønsker derfor å undersøke nedsenkning med luftkuppel over et langt tidsrom fra en fiskestørrelse vi har hatt suksess med (1 kg) og frem til slaktestørrelse (5 kg). Dette for å adressere: 1. Om fiskens velferd og ytelse påvirkes over tid, og dermed i det tidsperspektiv som metoden er tiltenkt benyttelse (hele sjøfasen, jfr. Atlantis utviklingskonsesjon, AKVA). 2. Om fiskestørrelse påvirker velferd og ytelse når fisken tar ut brorparten av veksten i en nedsenket merd med luftkuppel; om fisk tilvendt luftkuppel fra liten kroppsstørrelse klarer seg normalt.
Forsøk med skalering av luftkuppel er utført, hvor et areal på 3 m diameter var tilstrekkelig for hurtig tilvenning av fisken både i liten skala (12 x 12 m) og mellom-skala (20 x 20 m) merder med kommersiell fisketetthet. Det ønskes nå å kjøre langtidsforsøk med kommersiell fisketetthet (30 000 fisk) i mellom-skala (20 x 20 m) merd. Skala er valgt ut fra høyest mulig relevans til forestående forsøk i kommersielle merder. Fisken og merdmiljø vil kontinuerlig overvåkes, og periodiske uttak av fisk (100 fisk hva sjette uke) vil gi fisken overflatetilgang og tillate en nøye evaluering av status for om videre nedsenkning er forsvarlig.