Forsøksdyr: Lufenuron: 1-dose kinetikk-forsøk på laks


Godkjenningsdato 19.03.2020

Godkjenningsperiode 19.03.2020-02.03.2022

Formålet med forsøket er å se på de farmakokinetiske egenskapene av lufenuron i laks. Lufenuron vil administreres både oralt og i.v. for å kunne bestemme viktige parametre som opptak, distribusjonsvolum, clearence, biotilgjengelighet og eliminasjon,

Vi forventer ikke noen skadevirkninger av mengde lufenuron som blir gitt.

Kunnskap om de farmakokinetiske egenskapene er viktig i vurderingen med tanke på human eksponering fra behandlet laks, og for potensielle miljøeffekter ved rømming av behandlet fisk og dødfisk som ikke samles opp.

Forsøket vil bli gjort på 240 laks + 20 laks som blir brukt i pilotstudie

Forsøksoppsettet er laget med tanke på å bruke færrest mulig dyr.