Forsøksdyr: Lumpus-Sjøfase


Godkjenningsdato 03.09.2018

Godkjenningsperiode 03.09.2018-08.12.2019

Forsøkets formål er kartlegging av lusespisende adferd i rognkjeks basert på tidlige miljøbetingelser. I den sammenheng ønskes godkjenning til å merke rognkjeks med PIT-tag for forsøk i merd. Fisken vil ikke bli utsatt for andre søknadspliktige påkjenninger i dette forsøket.

PIT-tagmerking er av erfaring skånsom mot fisken og gir mulighet for identifikasjon på individnivå.
Muligheten for individsporing i randomiserte forsøk reduserer nødvendig antall forsøksdyr og er svært ønskelig. Målet er å knytte rensefiskens ønskede adferd imot produksjonsmetode for å skape ett bedre mer robust verktøy mot lakselus.

Bruk av PIT-tag reduserer behovet før større antall forsøksdyr. Det ønskes her godkjennelse for å merke 540 rognkjeks med minstestørrelse på 25 gram over tre utsett. 180 individ pr. utsett. Siste gruppe vil stå i forsøk frem til november 2019.