Forsøksdyr: Lus-Helkjede lufenuron (copy)


Godkjenningsdato 11.02.2020

Godkjenningsperiode 12.02.2020-10.06.2021

Formålet med forsøket er å se hvor lenge etter behandling lufenuron har en effekt på lus. Dette vil bli gjort på fisk som allerede er i et eksisterende forsøk der de har blitt behandlet med lufenuron. Dette blir dette og er derfor en videreføring av dette forsøket (FOTS ID 20391).

Det er begrenset antall lusemidler tilgjengelig, og det er rapportert om resistens for flere av de. Lufenuron tilhører gruppen flubenzuroner, som det så langt ikke er rapportert om resistens mot. Kunnskap om hvor lenge etter bruk lufenuron virker er viktig kunnskap.

I forsøket vil fisken bli infisert med lus, og etter 3 uker telles antall gjensittende lus på fisken. Forsøket vil bli gjort på 168 laks, hvorav 84 har fått lufenuron i henhold til FOTS ID 20391, de resterende 84 er kontrollfisk fra samme forsøk. Lusepåslag vil bli gjennomført på 7 ulike tidspunkt. Det vil bli gjort på 12 kontrollfisk og 12 fisk som har fått lufenuron ved hvert uttak. Fisken vil bli avlivet etter at lusene er telt, og nivået av lufenuron vil bli målt. Håndtering av fisk og eksponeringstid for lus vil bli holdt på et minimum, og vi forventer at forsøket er lett belastende for laksen.

Vi ønsker å teste hvor lenge etter en behandling middelet har en effekt mot lus, dette må testes ut på målarten (replacement). For å bruke færrest mulig dyr (reduction) blir forsøket gjort på laks som allerede er inkludert i forsøk med lufenuron (refinement).