Forsøksdyr: Mærkning og blodprøvetagning af kortnebbgås, Trøndelag 2021-2023


Godkjenningsdato 22.09.2020

Godkjenningsperiode 01.04.2021-01.04.2023

I forbindelse med langtids-populationsøkologisk studium af Svalbard-bestanden af kortnebbgås ønskes udført 1) ringmærkning (metalringe fra Stavanger Museum, n=3-500), 2) halsringmærkning med plastringe med individuelle koder, 3) påsætning af GPS halsringe (n=20), 4) røntgenfotografering for analyse af indskudte hagl efter jagt og 5) blodprøvetagning til DNA-analyser (2 ml blodprøve fra vene i vinge).
Fangst sker med klapnet, og der stiles efter at fange 3-500 gæs ved et antal fangster indenfor 7 dage i april/maj 2021-23. Fangst vil ske på åkre ned til Trondheimsfjorden i Trøndelag. Fangst er tidligere udført i Danmark, på Svalbard og i Trøndelag 2015-18. Vi foretager fangst i Trøndelag, fordi det er blevet meget svært at fange kortnebbgjess i Danmark pga stor invasion af hvitkinngås.
Formålet med aktiviteten er at opretholde en andel af mærkede individer med halsringe i et langtids program. DNA-analyser skal anvendes til at se på individuelle forskelle i trækmønstre og adfærd. Gennemlysningen er led i en monitering af frekvensen af skadeskydning i bestanden (et dansk program som nu også omfatter Norge; forbundet med international forvaltningsplan for bestanden, som ansøgeren er koordinator af (se http:// egmp.aewa.info).
Fangst, mærkning og håndtering udføres af erfarne og godkendte ringmærkere. Røntgenfotografering udføres af autoriseret personale; blodprøvetagning foretages af autoriseret veterinær.
Feltarbejdet understøtter fagligt arbejdet inden for den internationale forvaltningsplan for kortnæbbet gås i regi af Vandfugleaftalen (AEWA). Der sker i disse år store skift i gæssenes trækbevægelser p.g.a. klimaændringer og ændringer på gæssenes rastepladser og ynglesteder, hvilket vi følger med GPS-halsbåndmærkede individer. Vi følger endvidere bestandens overlevelse og foretager en estimering af bestandsstørrelsen ved hjælp af Capture-Mark-Recapture metoder og analyser. Vores andel af fugle med mærker i bestanden er gået ned i de senere år p.g.a. pause i mærkningerne, og der er behov for at få øget antallet af mærker for at lave videnskabeligt pålidelige estimater. Endvidere vil vi i 2021 satse på at få gennemlyst en stor sample af fugle for indskudte hagl fra jagt med haglgevær, som er en del af overvågningsprogrammet i AEWA-forvaltningsplanen. Det kræver at vi fanger og gennemlyser af 3-500 individer for at få et pålideligt materiale.