Forsøksdyr: Merking av laks ved vaksinering


Godkjenningsdato 01.05.2020

Godkjenningsperiode 01.05.2020-31.12.2021

Nofima har lykkes å produsere ca 1200 steril laks vha antisensteknologi uten bruk av genmodifising/genredigering. Det er nå 300 individer igjen og disse skal følges opp til slakstørrelse. Fisken som holdes ved Havbrukstasjonen i Tromsø skal nå vaksineres for å evaluere om viktige produksjonsegenskaper og immunologiske prosesser er blitt påvirket av at kjønnscellene er fjernet.