Forsøksdyr: Mikrobobler med cellegift for behandling av lungekreft


Godkjenningsdato 08.02.2018

Godkjenningsperiode 08.02.2018-07.02.2022

Nanopartikler kan brukes til ulike former for avbildning for diagnostikk, og for å målrettet levere medisin til ønsket vev. En type nanopartikler utviklet av SINTEF basert på en syntetisk polymer har vært brukt i flere tidligere studier for å se på levering av cellegift til subkutane kreftsvulster og hjernen. Formålet med dette forsøket er å undersøke effekten av en nyutviklet metode for målrettet levering av nanopartikler til lungene (ved iv administrering) for behandling av lungekreft. I denne studien ønsker vi derfor å etablere og ta i bruk en ortotopisk lungekreft-modell i mus for å sammenligne 3 ulike administrasjonsmåter. Det overordnede målet med dette er å utvikle metoder som fører til bedre og mer effektiv kreftbehandling med mindre bivirkninger.

Det søkes om 86 athymiske mus. Disse skal brukes til å etablere modellen, til en liten pilot, og til en noe større behandlingsstudie dersom pilotstudien viser lovende resultater. Partiklene som skal benyttes er karakterisert i flere tidligere studier, og kun de mest lovende typene benyttes videre. I denne studien ønsker vi å se på levering til lunge, noe som ikke er gjort tidligere. En slik setting er vanskelig å etterligne uten bruk av dyr. Der det er mulig benyttes in vitro forsøk og andre relevante modeller som alternativer. Ettersom tumorvekst overvåkes ved avbildning reduserer dette antallet dyr som trengs, og hvert dyr kan følges over lengre tid. I tillegg søkes det om noen få dyr for å kunne ta ut vevsprøver til ulike analyser underveis i forsøket.

Ved alle injeksjoner/behandling/avbildning vil dyrene være anestesert. Isofluoran benyttes der det er mulig. Ved alle prosesser som involverer anestesi/sedasjon vil dyret ligge på oppvarmet underlag slik at kroppstemperaturen er stabil, respirasjonen overvåkes visuelt og det tilstrebes at musenes homeostase opprettholdes underveis. I tiden mellom intervensjoner vil de få oppholde seg i sine vante omgivelser sammen med de andre musene i buret, med kontrollert miljø og miljøberikelse som er standard ved Avdeling for Komparativ Medisin, det vil si strø, redemateriale og skjulested samt fri tilgang på mat og vann. Dyrene overvåkes regelmessig ved bruk av avbildning for å følge tumorvekst, samt ved bruk av scoreskjema for å overvåke allmenntilstand. De implanterte tumorene forventes ikke å forårsake smerte. Ved symptomer på smerte kan smertelindring gis og det er satt en rekke humane endepunkter slik at dyrene avlives dersom disse nås.