Forsøksdyr: Mikromiljøet ved myelomatose


Godkjenningsdato 29.09.2020

Godkjenningsperiode 01.10.2020-30.09.2024

1 Formål
Myelomatose er forårsaket av at maligne plasmaceller (myelomceller) opphopes i beinmargen, og gir symptomer som beindestruksjon, anemi, nyresvikt og hyppige infeksjoner.
I dette prosjektet ønsker vi å se nærmere på hvordan endringer i mikromiljøet i beinmargen kan påvirke sykdomsutvikling, inkludert tumorvekst og beinødeleggelse.

2 Skadevirkninger
Tumorceller vil bli injisert intravenøst, og tumorvekst vil bli fulgt vha bildetaking og/eller blodprøver. Musene vil bli fulgt tett, og vil bli avlivet når blodprøver og/eller imaging og/eller symptomer tyder på høy tumorbyrde. Høy tumorbyrde kan medføre smerter og lammelser (typisk i bakbeina).

3 Forventet nytteverdi
Myelomatose er en alvorlig, uhelbredelig kreftsykdom. Forsøkene skissert her vil gi kunnskap om molekylære mekanismer for sykdomsutvikling. Vi vil også teste ut effekten av nye medikamenter. Dersom medikamentene er effektive i pre-kliniske musemodeller vil vi kunne utføre en klinisk studie i pasienter.

4 Antall dyr og art
318 mus

5 Hvordan etterleve 3R
Tumorinitiering, tumorvekst og interaksjoner mellom tumorceller, andre celler og ekstracellulær matriks i beinmargens mikromiljø er vanskelig å etterligne in vitro, selv ved bruk av 3D modeller.Vi vil bruke så få mus som mulig i hver gruppe. De som håndterer dyrene har fått god opplæring slik at prosedyrene utføres på best mulig måte og med minst mulig belastning for dyrene.