Forsøksdyr: Nano-immunotherapy: Intracellular targeting of cancer cells and tumor associated macrophages


Godkjenningsdato 07.02.2020

Godkjenningsperiode 07.02.2020-06.02.2024

Formålet med studien er å se på biodistribusjon av nanokapsler som skal brukes til å behandle kreft ved å angripe intracellulære mål både i kreftceller og i tumor assosierte makrofager. Noen få lovende kandidater er valgt ut på bakgrunn av in vitro og in vivo karakterisering, og basert på biodistribusjonsdataene skal det velges ut de to mest lovende nanokapslene som skal brukes videre i effektstudier hos prosjektpartnere.

Det søkes om 60 C57BL6 mus. Lungekreftmodeller er spesielt interessante i prosjektet. Musene implanteres derfor med murine lungekreftceller intravenøst som får vokse i 3 uker, før dyrene injiseres med nanokapsler og avlives 24-72 timer senere. Organer tas ut og biodistribusjon av nanokapsler og de aktive stoffene de inneholder måles med massespektrometri.

Nanokapslene som skal benyttes er karakterisert i flere tidligere studier, og kun de mest lovende typene benyttes videre. I denne studien ønsker vi å se på biodistribusjon, noe som er vanskelig uten bruk av dyr. Der det er mulig benyttes in vitro forsøk og andre relevante modeller som alternativer. Ved alle injeksjoner vil dyrene være anestesert med isofluran.Ved alle prosesser som involverer anestesi/sedasjon vil dyret ligge på oppvarmet underlag slik at kroppstemperaturen er stabil, respirasjonen overvåkes visuelt og det tilstrebes at musenes homeostase opprettholdes underveis. I tiden mellom intervensjoner vil de få oppholde seg i sine vante omgivelser sammen med de andre musene i buret, med kontrollert miljø og miljøberikelse som er standard ved Avdeling for Komparativ Medisin, det vil si strø, redemateriale og skjulested samt fri tilgang på mat og vann. Dyrene overvåkes regelmessig ved bruk av scoreskjema for å overvåke allmenntilstand. De implanterte tumorene forventes ikke å forårsake smerte innenfor tidsrammen for forsøket. Ved symptomer på smerte kan smertelindring gis og det er satt en rekke humane endepunkter slik at dyrene avlives dersom disse nås.