Forsøksdyr: Nanomedisin og ultralyd for behandling av ortotopisk brystkreft


Godkjenningsdato 21.06.2018

Godkjenningsperiode 15.08.2018-14.08.2022

Nanopartikler kan brukes til ulike former for avbildning for diagnostikk, og for å målrettet levere medisin til ønsket vev. Ultralyd kan øke opptaket av nanopartikler i tumor ved å øke ekstravasering og transport gjennom ekstracellulær matrix. Vi har tidligere studert levering av cellegift til subkutane kreftsvulster og hjernen. Formålet med dette forsøket er å studere målrettet levering av nanopartikler til ortotopiske brystkreftsvulster, som er mer klinisk relevante enn de subkutane modellene. Det overordnede målet med dette er å utvikle metoder som fører til mer effektiv kreftbehandling med mindre bivirkninger.

Det søkes om 252 athymiske mus. Vi skal studere levering til ortotopisk brystkreft, noe vi ikke har gjort tidligere. En slik setting er vanskelig å etterligne uten bruk av dyr. Der det er mulig benyttes in vitro forsøk og andre relevante modeller som alternativer. Ettersom tumorvekst og opptak av nanopartikler overvåkes ved avbildning reduserer dette antallet dyr som trengs, og hvert dyr kan følges over lengre tid.

Ved alle injeksjoner/behandlinger/avbildning vil dyrene være anestesert. Isofluoran benyttes der det er mulig. Ved alle prosesser som involverer anestesi/sedasjon vil dyret ligge på oppvarmet underlag slik at kroppstemperaturen er stabil, respirasjonen overvåkes visuelt og det tilstrebes at musenes homeostase opprettholdes underveis. I tiden mellom intervensjoner vil de få oppholde seg i sine vante omgivelser sammen med de andre musene i buret, med kontrollert miljø og miljøberikelse som er standard ved Avdeling for Komparativ Medisin, det vil si strø, redemateriale og skjulested samt fri tilgang på mat og vann. Dyrene overvåkes regelmessig ved bruk av avbildning for å følge tumorvekst, samt ved bruk av scoreskjema for å overvåke allmenntilstand. De implanterte tumorene forventes ikke å forårsake smerte. Ved symptomer på smerte kan smertelindring gis og det er satt en rekke humane endepunkter slik at dyrene avlives dersom disse nås.