Forsøksdyr: Nutribone - Novel method for optimal utilization of fish bone ingredients


Godkjenningsdato 26.02.2018

Godkjenningsperiode 26.02.2018-01.10.2018

Dette prosjektet vil verifisere en ny og effektiv prosesseringsteknologi for bedre utnyttelse av essensielle næringsstoffer i fiskebein. For å dokumentere næringsmiddelets kommersielle potensiale, vil vi teste effekten av produktene som ingredienser i fôr på helse og robusthet i Atlantisk laks. Vi vil dokumentere effektene ved å gjennomføre et kombinert fôrings- og smitteforsøk. Det benyttes 1830 atlantisk laks i forsøket. Det forventes moderat belastning på fiskene i smitteforsøket. Det finnes ikke alternative metoder uten bruk av dyr som kan dekke formålet med disse studiene. Antall dyr er beregnet ut fra behovet for fisk i de respektive forsøk og analyser. Det er også tatt hensyn til tilstrekkelig biomasse per kar for å sikre et godt karmiljø. Resultater fra tidligere fôr- og smitteforsøk samt litteratur har vist hvilket antall fisk som behøves for å oppnå statistisk signifikante resultater. Det forventes at resultatene fra forsøkene vil frembringe kunnskap som vil bidra til bedre utnyttelse av restråstoff samt bidra til å redusere produksjonstap som følge av sykdom.