Forsøksdyr: Oppfølging av Atlantisk laks i felt vaksinert med ulike kommersielle vaksiner gjennom en hel produksjonssyklus.


Godkjenningsdato 01.07.2020

Godkjenningsperiode 01.08.2020-31.12.2021

Formålet: Å følge ulike fiskegrupper av Atlantisk laks vaksinert med ulike kombinasjoner av kommersielle vaksiner med markedsføringstillatelse gjennom en hel produksjonssyklus. De ulike fiskegruppene vil merkes ved bruk av anerkjente merkemetoder og vil forøvrig behandles på en måte som ikke nevneverdig avviker fra vanlige betingelser i oppdrettsnæringen. Studiedyrene ville ha blitt behandlet med legemidler med enten identiske eller med samme indikasjon som studievaksinene dersom studien ikke var planlagt. Fisken vil røktes etter standard betingelser og eksponeres for miljøforhold som kan oppleves under vanlige produksjonsforhold. Graden av bivirkninger vil undersøkes ved vaksinasjon og 7 og 12 måneder etter sjøsetting og evt ved slakt Forsøket vil søkes om til SLV ihht kravet om at all klinisk utprøving i regi eller samarbeid med legemiddelprodusenter må godkjennes av SLV.

Forventede skadevirkninger: Fisken vil merkes ved fjering av fettfinne eller deler av kjevebuer på én side. Det er anerkjente metoder for merking av fisk som er allment akseptabelt mht dyrevelferd. Forsøkets belastningsgrad betegnes som mild (i.h.t Forsøksdyrforskriften vedlegg B, del I andre ledd og del III første ledd punkt 1h) pga behovet for merking av fisken,

Forventet vitenskapelige eller samfunnsmessig nytteverdi: Ved å merke fiskene på gruppenivå kan man undersøke om det er forskjeller i sikkerhet og bivirkningsprofil av ulike kommersielt tilgjengelige vaksiner under betingelser relevante for feltforhold i norsk akvakultur. For å kunne gjøre relevante sammenligninger er det viktig å gi fiskegruppene som skal sammenlignes mest mulig like miljøbetingelser, dvs å ha dem i samme merd.

Hvor mange og hva slags fisk skal brukes: 60 000 Atlantisk laks skal merkes og vaksineres med de ulike vaksinene. Disse fordeles på 2 merder med ca 30 000 per merd.

3R`s
Replacement: Det er ikke mulig å erstatte merking av fisk for å oppnå formålet med forsøket. For å kunne undersøke eventuelle forskjeller i sikkerhet må fiskegruppene gå i samme kar og merd.
Reduction: 60 000 fisk brukes for å mest mulig gjenskape kommersielt relevante forhold. I hver merd vil det være en umerket gruppe for å redusere antall fisk som merkes.
Refinement: Alle prosedyrer utføres så skånsomt som mulig og i henhold til vanlige produksjonsbetingelser. Fisken bedøves før merking og vaksinering samt ved håndtering som ikke krever avlivning (feks veiing). Fisk som skal prøvetas avlives med overdose bedøvelsesmiddel i forkant av prøvetakning.