Forsøksdyr: opplæring og øvelse av teknikker brukt i forsøkssammenheng


Godkjenningsdato 24.09.2020

Godkjenningsperiode 30.09.2020-29.09.2024

Formålet med opplæring er å imøtekomme kravet til opplæring og vedlikehold av ferdigheter som beskrevet i Forskrift om bruk av dyr i forsøk (kap. 5, vedlegg E).
Dyr vil bli brukt hovedsaklig til trening av ikke-invasive teknikker. I de tilfeller der invasive/ smertefulle teknikker skal øves blir det gjort med dyret i narkose- og avliving direkte etterpå (fortsatt i narkose). Belastningsgrad forventes å være mild.
Ved å trene opp ferdigheter som trengs i forsøk og god håndtering av dyr, besørger man at forsøk og stell av dyr blir gjort på en skånsom og ivaretagende måte som ikke fører til tap av data eller dyreliv eller redusert velferd (hvilket ville føre til at man må gjenta dyreforsøk).
Antall dyr som trengs for denne opplæringen kan variere med mengden dyreforsøk som til enhver tid gjennomføres på avdelingen. Basert på tidligere år vil dette si at 1200 mus og 200 rotter vil brukes over 4 år.
Dyrene blir oppstallet med kullsøsken og rikelig miljøberikelse. Dyr som brukes til opplæring er ikke anskaffet for opplæring, men er overskudd fra pågående avler på avdelingen.