Forsøksdyr: Opptak av mikroplastpartikler i tarm hos laks


Godkjenningsdato 22.03.2018

Godkjenningsperiode 16.04.2018-16.10.2018

Formålet med forsøket er å undersøke om mikropartikler av plast tilført gjennom fôret blir tatt opp i/mellom tarmcellene hos laks, og videre distribuert til ulike organer. Det er ikke ventet at fôringsforsøket vil påvirke fisken negativt i betydelig grad, men det er usikkert om fiskens appetitt vil bli påvirket av det modifiserte fôret. Fôrets øvrige næringssammensetning vil være som normalt for parr. Forsøket har nytteverdi for økt kunnskap om mikroplasts påvirkning på laksens helse, og også for oppdrettsnæring / konsumenter av laks. Forsøket vil bli utført på n = 90 parr fra kommersielt settefiskanlegg. For å forstå hvordan plastpartikler i mat påvirker fisken må man se på hele dyret. Antall fisk er redusert til det minimale for å oppnå signifikante resultater.