Forsøksdyr: Optimal ernæring for laks i ferskvann for å øke fiskens robusthet, overlevelse og vekst etter overføring til sjø


Godkjenningsdato 19.06.2018

Godkjenningsperiode 20.07.2018-28.02.2019

Formålet med dette forsøket er å finne ut hvordan ferskvannsfôret påvirker robusthet, overlevelse og vekst hos Atlantisk laks etter overføring til sjøvann, da dødeligheten i sjøvannsfasen i norsk laksenæring per i dag er i størrelsesorden 15-18%. Resultater fra dette forsøket kan bidra til å redusere dette, og dermed bidra til bedre fiskevelferd i oppdrett. Til dette benyttes 3045 lakseparr, som gis 7 ulike forsøksfôr i ferskvannsfasen. Fisken blir pit-tagget før oppstart av forsøket, og blir satt på et felles kommersielt fôr ved overføring til sjøvann. Ved overføring til sjøvann deles forsøket opp i tre ulike deler; noe av fisken vil overføres til sjøvann i landbaserte kar ved tre ulike temperaturer (8, 12 og 16°C), noe av fisken settes ut i merder i sjø, mens noe av fisken tas inn i et smitteforsøk med SAV3 (viruset som forårsaker pankreassykdom), for å se hvordan ernæringsstatus påvirker immunrespons, sykdomsforløp og regenerering av vev. Det benyttes en veletablert smittemodell som ikke forventes å gi dødelighet hos fisken, og belastningsgraden på fisken vil dermed være moderat. Vi benytter så få fisk som mulig men som samtidig til gi robuste svar i forsøket.