Forsøksdyr: Optimalisering av vaksiner til rognkjeks


Godkjenningsdato 24.08.2018

Godkjenningsperiode 29.08.2018-29.08.2022

Formålet med forsøket er å optimalisere antigen-komponentene i en multivalent vaksine til rognkjeks. Gjennom smittetester, bivirkningsundersøkelser og antistoffmålinger håper søker å komme frem til en forbedret vaksineformulering som gir optimal beskyttelse mot sykdom og samtidig er skånsom mot fisken. Det er søkt om å anvende 1250 rognkjeks til dette formålet.

Rognkjeks er nå den nest største oppdrettsarten i Norge, og produksjonen er spådd fortsatt vekst i årene fremover. Sykdom, dårlig fiskevelferd og høy dødelighet i merdene er derfor et problem som bare fortsetter å øke i omfang. Arbeidet med å utvikle forbedrede vaksiner som beskytter rognkjeksen mot noen av de vanligste sykdommene er derfor av stor nytteverdi.

Det eksisterer ikke relevante alternativer som gjør det mulig å evaluere en vaksines sikkerhetsprofil og reelle effekt uten bruk av levende dyr. Det er sannsynlig at forsøksfisken vil bli påført lidelser og at individer vil dø som følge av smittepåføring, og forsøket er derfor klassifisert som «betydelig belastende» i henhold til forsøksdyrforskriften. Det vil etterstrebes å ikke la fisk utsettes for unødige påkjenninger, og fisk som befinner seg i sykdommens terminale fase vil bli humant avlivet. Kravet om raffinering etterkommes videre ved bruk av bedøvelse og smertelindring når dette er relevant, samt ved at fisken har daglig tilsyn og holdes i miljøforhold som tilfredsstiller de artsspesifikke behovene.