Forsøksdyr: Overføring av hvite blodceller fra ku til kalv.


Godkjenningsdato 23.08.2018

Godkjenningsperiode 24.08.2018-21.03.2019

Hensikten med forsøket er å undersøke betydningen av hvite blodceller i råmelk hos kalv. I et forsøk med 16 melkekyr og deres nyfødte kalver (totalt 32 dyr) skal vi se på hvilke typer hvite blodceller som overføres fra ku til kalv i råmelka og om dette kan påvirke kalvens immunstatus i dagene etter kalving. Resultatene fra forsøket vil kunne gi grunnlag for videre studier med tanke på å forbedre råmelksfôring av kalv. Forsøket vil kunne gi økt kunnskap om overføring av immunitet fra ku til kalv via råmelka, noe som er av stor betydning for dyrehelse og dyrevelferd og dermed ha stor samfunnsmessig nytteverdi. Ny kunnskap om overføring av immunitet fra ku til kalv vil også ha høy vitenskapelig nytteverdi. I forsøket skal to avlslinjer ved forsøksdyravdelingen sammenlignes, noe som påvirker totalantallet av dyr brukt i forsøket. Belastningen hos dyrene i forsøket vil begrense seg til fiksering og stress i forbindelse med blodprøvetaking. Forsøket er dermed vurdert til å være lett belastende. De tre Rene oppfylles i hovedsak gjennom kvalitetssikring av metoder og opplæring/oppdatering av blodprøvetakere i prosjektet.