Forsøksdyr: Pro-social Behaviour In Rats / Prososial atferd i rotter 2018


Godkjenningsdato 16.11.2018

Godkjenningsperiode 01.01.2019-01.12.2020

Nylig har det blitt publisert artikler som beskriver en form for prososial eller empatilignende atferd hos rotter. Veldig lite forskning er gjort på hva slags miljømessige variabler som kan påvirke slik atferd.

Formålet med eksperimentet er å kartlegge variabler som påvirker hjelpeatferd hos rotter. Dette er en nye dyremodell på empati, og det er derfor viktig å undersøke i detalj hvordan den fungerer før det gjøres studier på andre arter/mennesker. Når denne dyremodellen er tilstrekkelig etablert vil den kunne brukes til å utvikle medisiner/terapi for lidelser hvor empati er dysfunksjonell/manglende. Eksempler er; autisme spektrum lidelser, schizofreni og psykopati.

Skadevirkningen for dyrene:
- Mat deprivasjon (inntil 15% av vekt ved fri mattilgang)
Ellers er dette et non-invasivt forsøk.

Det skal kjøres et eksperiment med 24 individer (rotter).
Rottene som brukes er av Sprague-Dawley, hunkjønn, og vil veie rundt 200-300g ved oppstart.


Kommentar omkring etterfølgelse av 3R:
- Erstatning av dyr med datamodeller/vevskulturer er ikke et alternativ, da variablene som undersøkes er ukjente, og atferdsmodellen med prososial atferd ikke er etablert. Det er håp om at arbeidet som gjøres i disse forsøkene kan bidra til utvikling av modeller senere.

- Forbedring av metodene for å forminske stress/skade på dyrene gjøres kontinuerlig. Vi har allerede tatt utgangspunkt i en metode som forskerne har forbedret så vi starter ikke helt fra bunnen av. Samtidig gjør vi kontinuerlige vurderinger av våre metoder for å samle så gode data som mulig for å forhindre å utsette dyrene for unødvendige ekstra prosedyrer. I tillegg vil håndtering av dyrene gjøres av personer med erfaring, som senker mengden stress på grunn av utrygg håndtering.

-Redusering av antall dyr er blitt gjort til et minimum, basert på tidligere publiseringer i feltet. Disse har undersøkt andre variabler enn vi er interesert i, men brukt samme dyremodell. Vi har derfor valgt å legge oss etter antallet som er etablert i forskningsfeltet.

Forsøket er en viderføring av FOTS ID 7966.