Forsøksdyr: Restråstoff i laksefôr


Godkjenningsdato 11.03.2020

Godkjenningsperiode 01.04.2020-28.06.2020

1 Formål
Målet med fôringsforsøket er å undersøke effekten av proteiner fra prosessert marint restråstoff på fôrinntak, vekst og helseparametere hos smoltifisert laks.

2 Skadevirkninger
Det forventes ingen skadevirkninger av selve forsøket. Transport og hoving under forbredelser til forsøk vil medføre noe stress som ikke kan unngås. Fisken vil bli implantert med PIT merker for å følge vekstutviklinger i hver fisk individuelt. Dette for å kompensere for bruk av få fisk.

3 Forventet nytteverdi
Nytteverdien av forsøket vil være økt innsikt i sammenhengen mellom fôr og velferd hos laks, samt økt kunnskap om effektene av å resirkulere proteiner i oppdrettsbransjen for bedre ressursutnyttelse. Resultatet vil bli økt utnyttelse av kortriste råvarer og mindre behov for import av langreiste ingredienser.

4 Antall dyr og art
Forsøket vil utføres på 35 fisk pr kar, totalt 420 (12 kar) smoltifiserte Atlantiske laks på 100-200 g frem til dobling av startvekt.

5 Hvordan etterleve 3R
Forsøket designes med det minste antall fisk en trenger for å gi gode karforhold.