Forsøksdyr: RFID og Anti-Lice


Godkjenningsdato 24.09.2020

Godkjenningsperiode 24.09.2020-15.01.2021

Lakselus regnes som det største sykdomsproblemet i oppdrettsnæringen. Eksisterende behandlingsmetoder som mekanisk avlusning er knyttet til betydelig stress hos fisken. Samtidig er orale midler og badebehandlinger utfordret på grunn av resistensutvikling hos lusen. Det er derfor behov for forskning på fôrkomponenter som kan redusere lusepåslag hos laks.

En komponent tilsettes i fôret i ulike doseringer og gis til laks som er blitt smittet med lakselus i lukkede kar på land. For å kunne studere individuell vekst i forsøksperioden vil fiskene RFID merkes subkutant i forkant av smitte med lus. Ved avslutning av forsøket kan antall lus per fisk undersøkes i forhold til størrelse og vekst på fisken.

Det forventes moderat belastingsgrad, da fisken gjennomgår både RFID merking og smitte med lakselus. Erfaringsmessig oppstår det få skader på fisken som følge av luseinfeksjon. Mengde lus som benyttes er lav og tidsperioden for forsøket er begrenset slik at forsøket avsluttes før lusen har fått påført laksen betydelig skade.

Det søkes om å anvende 480 Atlantisk laks til forsøket som vil undergå RFID merking og bli smittet med lakselus. Lakselus er avhengig av laksefisk for å kunne fullføre sin livssyklus og det finnes per i dag ingen alternativer enn å bruke laksefisk for å kunne gjennomføre denne type forsøk.