Forsøksdyr: SalmonInsight


Godkjenningsdato 12.03.2020

Godkjenningsperiode 12.03.2020-31.03.2022

1 Formål
Kalibrere sammenhengen mellom respons i moderne overvåkningsutstyr implantert i fisken ( hjerterate; aksellerometer, aktivitet; temperatur) mot fysiologiske parametre (glukose, laktat, hematokritt, ioner, blodgasser, blodtrykk) når fisk utsettes for ulike påvirkninger som stress og varierende vannhastighet. Dette inkluderer prøvetaking av blod fra dorsalaorta, venøst blod (ductus cuvieri) men også rene studier av svømmeadferd og svømmebevegeler.
2 Skadevirkninger
Fiskene vil bedøves og implanteres med en sensor (hjerterate, aksellerometer og temperatur) i peritoneum to uker før forsøksstart. To dager før forsøksstart vil samtlige fisk bli kannulert i dorsalaorta etter standard prosedyrer. Noen fisk vil i tillegg bli kannulert i venøst blod (ductus cuvieri) for å måle oksygenforbruk og blodtrykk. To dager etter kannulering, vil fisken bedøves lett og overføres til en svømmetunnel og utsettes for ulike hastigheter, vanligvis opp til kritisk svømmehastighet (Ucrit). Et begrenset antall vil kjøres til utmattelse.
3 Forventet nytteverdi
En vil kunne lage gode kalibreringskurver som kan gi detaljert informasjon om fiskens tilstand og aktivitetsnivå ved bruk av de ulike merkene. Denne metoden vil være svært nødvendig for å forstå informasjonen i merkene og dermed bedret forståelse av fiskens fysiologiske tilstand.
4 Antall dyr og art
Totalt vil en benytte 20 fisk til forsøket.
5 Hvordan etterleve 3R
Forsøket vil bruke så få dyr som mulig mens en samtidig må ha god vitenskapelig signifikans. Det vil gjøres to forøk hver med n=10 fisk.