Forsøksdyr: Serologi hos PD-vaksinert laks


Godkjenningsdato 29.08.2018

Godkjenningsperiode 29.08.2018-08.11.2019

Formålet med prosjektet er å undersøke om laks som er immunisert med vaksiner mot pankreassjukdom (PD) utvikler nøytraliserende antistoffer mot salmonid alfavirus (primær immunrerespons) eller om slike antistoffer kommer først etter at de har vært utsatt for smitte (sekundærrespons). I tillegg skal det undersøkes i hvor stor grad beskyttelsen mot klinisk sykdom med vevsskade som forventes etter vaksinering kan avleses i blodprøver.

Smitte-eksponeringen kan gi forbigående appetittsvikt og mikroskopisk synlige betennelsesforandringer i enkelte deler av muskulaturen hos individer som ikke er beskyttet av vaksinen. Det forventes ikke dødelighet før fisken skal avlives humant og tas prøver av.

Resultatene vil kunne publiseres vitenskapelig og kan bidra til å forbedre overvåkningen av PD i felt og bruken av vaksiner for å hindre videre spredning av denne virusinfeksjonen til Nord-Norge.

Inntil 300 sjøvannstilvente laks vil bli brukt i prosjektet. I hvert eksperiment vil antallet fisk i kontrollgruppen (uvaksinert mot PD) bli holdt lavest mulig.