Forsøksdyr: Sikkerhetstesting av vaksiner til kveite (Hippoglossus hippoglossus)


Godkjenningsdato 12.07.2018

Godkjenningsperiode 30.07.2018-30.07.2021

Formålet med forsøket er å undersøke sikkerhetsprofil for ulike vaksiner og vaksineringsregimer til kveite. Sikkerhetstesting foregår ved at fisken vaksineres som normalt, i henhold til vaksineprodusentens anbefalinger, og deretter avlives etter en gitt tid for bivirkningsundersøkelse. Hensikten er å identifisere et tilfredsstillende vaksineringsregime, som tilbyr beskyttelse mot vanlige sykdommer og samtidig er skånsomt mot fisken. Skadevirkningene på forsøksfisken i slike sikkerhetstester anses for å være svært lav, og forsøket er klassifisert som «lett belastende» i henhold til gjeldende forskrift om forsøksdyr. Totalt er det søkt om å anvende 1200 fisk.

I tillegg til sikkerhetsdata (tilvekst og bivirkning-score) vil det fra den samme fisken også måles immunrespons, som gir en indikasjon på vaksineeffekt. På denne måten får søker mer ut av forsøket uten at antall forsøksdyr økes (reduksjon). Kravet om raffinering etterkommes ved bruk av bedøvelse og smertelindring når dette er relevant, samt ved at fisken har daglig tilsyn og holdes i miljøforhold som tilfredsstiller de artsspesifikke behovene.