Forsøksdyr: Sjørøye – kartlegging av vandring og områdebruk på Svalbard


Godkjenningsdato 14.05.2020

Godkjenningsperiode 01.08.2020-01.08.2022

Dette prosjektet vil gi et godt bilde av hvor sjørøya i Isfjord-systemet på Svalbard vandrer, hvilke vassdrag den hører til, når den vandrer ut og opp av vassdragene og når og i hvilken grad den beskattes. Dette vil være svært viktig informasjon for Sysselmannen på Svalbard i arbeidet med en ny strategi for forvaltning samt en endring av regelverket for fiske etter røye.
Forsøket inkluderer kirurgisk implantering av akustiske merker i bukhulen på fisk, og blir derfor klassifisert som et moderat belastende forsøk. Sjørøyene merkes under utvandring eller i Isfjorden om forsommer/sommer, og spores passivt i fjorden. Merkeprosedyren forventes å forårsake kortvarig smerte i forbindelse med implanteringen av senderne. Basert på tidligere studier på fastlands-Norge er minste antall fisk som må merkes definert. Totalt inkluderer forsøket merking av 100 voksne sjørøyer og 50 sjørøyesmolt.

Det finnes ingen erstatningsmetoder som resulterer i det detaljnivået som kan dokumenteres ved hjelp av akustisk teemetri. Vi benytter optimaliserte merkeprotokoller, så små merker som mulig og personell med lang erfaring for å optimalisere merkeprosessen. Fangst foregår med felle som røktes hyppig, stang og kroker uten mothaker eller kontinuerlig overvåkede garn, for å være mest mulig skånsom. Fiskene blir holdt så kort tid som mulig i fangenskap for å redusere stress, hvilket både er fordelaktig av dyrevelferdsmessige grunner og for å studere så naturlige atferd som mulig.