Forsøksdyr: Smittemodell Nucleospora rognkjeks


Godkjenningsdato 03.01.2018

Godkjenningsperiode 30.01.2018-30.04.2018

Formålet med forsøket er å etablere en smittemodell for microsporidieparasitten Nucleospora cyclopteri (heretter Nuc) i rognkjeks, og undersøke om infeksjonen er immunologisk relevant.

Infeksjonen er naturlig forekommende i vill voksen rognkjeks, med høy prevalens (>50%) hos gytende frisk fisk.
Forsøket skal avklare om Nuc, som er intracellulær i hvite blodceller, har immunologiske effekter på fisken, og derfor bør tas hensyn til (unngås) i produksjon, settefisk og i vitenskaplige forsøk.
Mye rognkjeks brukt som rensefisk i laksemerder dør som følge av bakterieinfeksjoner eller av ukjent årsak. Vaksiner mot viktige bakterier gir begrenset grad av beskyttelse. Nucleospora salmonis infeksjoner hos laksefisk er kjent å virke immunosuppressivt, og hvis Nuc i rognkjeks har lignende effekter kan denne alminnelig forekommende og tilsynelatende harmløse parasitten predisponere for infeksjon med e.g. bakterier og svekke beskyttelsen fra vaksiner. Nucleospora salmonis hos laksefisk overføres trolig også vertikalt (mordyr-egg-yngel).
RRR etterleves ved å gjennomføre småskala piloter med få fisk. Pilot1 for å etablere en egnet smittemetode:
PILOT1 - smittemodell
i) kontroll 40 fisk
ii) bad 40 fisk
iii) intubering 40 fisk
iv) injeksjon (ip) 40 fisk
v) injeksjon (ip) 20 laksesmolt (inngår for å avklare sikkert at laks ikke er mottagelig)

Pilot på parasittens potensielle immunomodulering:
PILOT2-måling av IgM respons på vaksine. Beste smittemetode blir brukt
i) 30 smittede fisk (levende smittemateriale)
ii) 30 usmittede fisk (dødt (frosset) smittemateriale). Kontroll1
iii) 30 ueksponerte fisk Kontroll 2

Totalt 250 rognkjeks (20 g) og 20 laksesmolt (ca. 50 g)
Rognkjeksen er produsert fra Nuc negative foreldredyr (nyre og rognvæske testet med real-timr RT-PCR). Yngelen er testet og funnet Nuc negativ.

Forsøket skal danne grunnlaget for forskning på Nuc's effekter på verten. Kunnskap generert fra pilotene vil kunne bidra til å øke overlevelsen til denne rensefisken i merd, og kan ha betydning også for vaksinering. Er Nuc relevant, kan parasittinfeksjonen trolig unngås blant settefisk ved å bruke Nuc-negative foreldrefisk og kjønnsprodukter i produksjonen.