Forsøksdyr: Smittetesting av nye fiskegrupper


Godkjenningsdato 18.06.2020

Godkjenningsperiode 25.06.2020-17.06.2024

Formålet med forsøkene er å bestemme riktig smittedose/smittetilslag for forskjellige smitteagens i forbindelse endring av egg-/fiskegruppe fra leverandør. Smittedosene vil bli brukt ved senere effekttesting av vaksiner og er således en viktig del for å kunne dokumentere beskyttende effekt av vaksiner mot alvorlig sykdom hos laks. Riktig smittedose/smittetilslag gjør at man slipper å gjenta belastende effektforsøk, og kan således føre til redusert bruk av forsøkdyr.
Vaksinbruk i norsk oppdrett er helt nødvendig, og av stor samfunnsmessig nytte. I henhold til gjeldende Europeiske Monografer må det vises at vaksinen har beskyttende effekt hos den arten den er tiltenkt brukt.
I de omsøkte forsøkene vil uvaksinert laks (Salmo salar) bli smittet med ulike doser av smitteagens, og smittetilslag vil bli målt som dødelighet over tid eller ved real time RT-PCR analyser av smittet fisk.
Inntil 6868 laks vil bli brukt og deler av forsøkene er vurdert til å være betydelig belastende.
For å minimalisere bruken av fisk så brukes det betydelig mindre gruppestørrelser enn det som er normalt ved effekttesting av vaksiner. Anestesi brukes ved alle hånderinger og inngrep. All fisk røktes daglig for å sikre og dokumentere god fiskevelferd. Det er lagt til rette for evaluering av humane endepunkter underveis i forsøkene.