Forsøksdyr: Styrkebestemmelse av kikhostekomponenten i vaksine mot difteri, tetanus og kikhoste. DF2020/02


Godkjenningsdato 24.11.2020

Godkjenningsperiode 01.01.2021-31.12.2024

Styrkebestemmelse av kikhostekomponenten i humane vaksiner som skal frigis til bruk. Serumprøver fra immuniserte dyr benyttes til serologiske tester (ELISA).