Forsøksdyr: Supersmolt benchmark


Godkjenningsdato 21.02.2020

Godkjenningsperiode 21.02.2020-30.10.2020

I kommersiell produksjon av laks har det blitt tatt i bruk nye metoder for å smoltifisere fisken som ikke krever lysstyring, bl.a. smoltifiseringsfôr. Ved bruk av smoltifiseringsfôr synkroniseres smoltifisering, og sjøvannstoleranse oppnås etter rundt 400 døgngrader (dgr). SuperSmolt-fôret inneholder fritt tryptofan som via hjernen stimulerer fisken til å smoltifisere, og en sammensetning av ioner og aminosyrer som sørger for god osmoregulering og samtidig hindrer desmoltifisering. SuperSmolt-teknologien er velprøvd og gjennomdokumentert, og har blitt brukt til smoltifisering av over 400 millioner fisk verden over (Ellingsen 2019).

Målet med studien er å 1) sammenligne ulike smoltifiseringsfôr for laks gjennom å dokumentere smoltifiseringseffekt, tilvekst og velferd gjennom smoltifiseringsprosessen til 90 dager etter sjøutsett; 2) sammenligne ulike smoltifiseringsfôr for laks gjennom å dokumentere fôrenes evne til å holde fisken i smoltvinduet inntil sen sjøutsett ved 750 døgngrader; 3) dokumentere effekt av et nytt, økologisk smoltifiseringsfôr og sammenligne dette fôret med eksisterende smoltifiseringsfôr.

Et antall på ca 2500 Atlantisk laks (gjennomsnittlig startvekt = 45g) vil fordeles mellom 14 stk 0,5 m3 kar (ferskvann). Etter en ukes akklimatisering blir fisken vaksinert og størrelsessortert. Forsøket starter når fisken har gjenopptatt normal fôring.

I forsøket vil alle gruppene starte i ferskvann (10oC, 24h lys). En andel av fisk fra alle gruppene blir så overført til sjøvann (10oC) ved 400 døgngrader, mens de resterende fiskene blir overført til sjøvann (10oC) ved 750 døgngrader. Forsøkes avsluttes etter 18 uker.

Nytteverdien med forsøket er å optimalisere SuperSmoltfôret og å utvikle et alternativ som kan brukes i økologisk lakseoppdrett.