Forsøksdyr: Susceptibility of Atlantic salmon families against CMS


Godkjenningsdato 07.12.2018

Godkjenningsperiode 07.12.2018-06.06.2019

Formål: I dette forsøket skal ulike familiegrupper av laks smittes med piscine myocarditis virus (PMCV). Mottakeligheten for infestasjon av PMCV hos de ulike familiene skal så vurderes.

Skadevirkninger: Dødelighet er ikke forventet i dette forsøket under smitte men fisk skal utvikle symptomer i hjerte og andre organer. Forsøket vurderes moderat belastende pga organforandringene. Svimere har oftest uttalt betennelse og nekroser i forkammer og i spongiøs muskulatur i hjertekammeret, mens fisk uten kliniske symptomer har tilsvarende, men mildere hjerteforandringer. Fisk med sykdommen kan vise tegn på sirkulasjonsforstyrrelser både makro- og mikroskopisk. Ved obduksjon kan man finne mørk lever, fibrinlag på leveren og/eller væske i bukhulen. De fleste har også forstørret hjertekammer, eller sprukket forkammer og blodkoagel i hjertehulen.

Samfunnsmessige nytteverdi: Resultatene vil være av samfunnsmessig nytteverdi da de vil bidra i avlsarbeidet med denne sykdommen. Cardiomyopathy syndrome (CMS) er en alvorlig hjertesykdom som påvirker både oppdrettslaks og villaks. Utbrudd avsykedomen oppstår mest langs ved den norske kysten vanligvis i løpet av våren og høsten og påvirker stor fisk i andre år i sjøvann. Derfor er utvikling av resistente familier mot PMCV viktig i kampen mot negative virkninger på akvakultur.

Antall forsøksdyr: 5000 stk laks smolt skal brukes til dette forsøket.

Alle fiskene skal merks med PIT tag og smittes intraperitoneally med virus homogenat. Smitte skal utføres i et kar og skal vare i 9 uker. Ved avslutning av forsøket skal prøver tas til PCR analyser og histologi (ingen andre prøveuttaktidspunkter underveis i forsøket).

3R: For å øke statistisk nøyaktighet er et visst antall individer er nødvendig. Cellekultur metoden (in vitro) er ikke etablert for PMCV så forsøket må utføres in vivo.