Forsøksdyr: Susceptibility of Atlantic salmon families against winter sore.


Godkjenningsdato 29.08.2018

Godkjenningsperiode 29.08.2018-31.01.2019

a) forsøkets formål
Sammenligne sykdomsmottakelighet av forskjellige familier av laks ved eksperimentell smitte med Moritella viscosa.

b) forventede skadevirkninger på dyrene
Høy skadevirkning. Fisk vil utvikle sår og dø.

c) forventet vitenskapelig eller samfunnsmessig nytteverdi
Høy. Resultatene vil være av samfunnsmessig nytteverdi da de vil bidra i avlsarbeidet med denne sykdommen. Utvikling av resistente familier mot vintersår er viktig i kampen mot negative virkninger på akvakultur.

d) hvor mange og hva slags dyr som skal brukes
1800 post-smolt av Atlantisk laks. Det er 707 familiegrupper à 2 - 3 fisk som skal benyttes i forsøket.

e) hvordan kravene om erstatning, reduksjon og forbedring skal etterleves.
Antall fisk er redusert til et minimum jmf. å finne moderate forskjeller. Sår brukes i tillegg til død for å øke statistisk oppløsning og begrense antall dyr. Humane endpoint anvendes.