Forsøksdyr: Sykdomsresistens mot PD og IPN i lakseyngel, SRS i parr og CMS i smolt


Godkjenningsdato 29.10.2018

Godkjenningsperiode 15.12.2018-15.05.2019

Smittetestprogram for å kartlegge genetisk mottakelighet mot PD (SAV 3) og IPN i inntil 280 familier av Atlantisk laks. Testen for PD gjennomføres in vivo med en etablert smittemodell der parr som er holdt i et tilkoblet kar og i.p.-smittet med PD-virus utgjør smittekilden. Testen med IPN er en badsmitte.
Forsøkssammendrag:
Forsøkets formål er å kartlegge genetisk mottagelighet mot Pankreas disease i 280 laksefamilier og genetisk mottagelighet for IPN i 280 laksefamilier. Resultatene skal brukes i avlssammenheng for å kunne velge ut individer med høy motstandskraft mot sykdom.
Forsøksdyra vil utsettes for eksperimentell smitte og en andel av yngel vil bli syke og dø. Ved observasjon 2 ganger daglig vil yngel som har symptomer på sykdom tas ut av testen, avlives og registreres som dø. Antatt skadevirkning er moderat til sterk.
Resultatene har både vitenskapelig og samfunnsmessig nytteverdi. Man vil lete etter genetiske markører i vevsprøvene. En fisk som er mer robust mot sykdommen vil være samfunnsmessig nyttig.
8400 lakseyngel og 100 lakseparr vil inngå i forsøket.
Antall dyr i testen er basert på statistiske beregninger. Observasjon av fisk to ganger per dag vil føre til at syke individer blir tatt ut på et tidlig stadium. Andre miljøforhold er tilpasset arten.