Forsøksdyr: Targeted therapy of chronic heart disease


Godkjenningsdato 12.06.2020

Godkjenningsperiode 12.06.2020-11.06.2024

Kronisk hjertesykdom er den vanligste dødsårsaken i den vestlige verden, og kronisk hjertesvikt har dårligere prognose enn de fleste kreftsykdommer. Nye behandlingsformer er derfor nødvendig. Vi søker med dette prosjektet å kunne utvikle ny terapi mot kronisk hjertesykdom gjennom studier av ulike sykdomsparametere som nedsatt pumpefunksjon, bindevevsdannelse, celledød og utvikling av elektriske forstyrrelser i hjertemuskulaturen ved kronisk hjertesykdom.

Til dette prosjektet vil det bli brukt ulike kirurgiskerottemodeller som utvikler ulike former for hjertesykdom med lett til moderat belastning, og vil potensielt gi ny innsikt om nye behandlingsformer for hjertesykdom. Påvisning og validering av molekylære mekanismer for hjertesykdom er sentralt å påvise, da dette kan brukes til å utvikle neste generasjons legemidler mot kronisk hjertesykdom – som motvirker hjertesykdom direkte og dermed i langt mindre grad enn legemidler som brukes i dag forventes å ha bivirkninger. Dette kan sammenliknes med behandling av kreftsykdom; mens cellegift (analog til dagens hjertemedisiner) gir en rekke alvorlige bivirkninger, så gir moderne, målrettede kreftmedisiner som virker direkte på de molekylære mekanismene for hjertesykdom svært effektiv behandling med et minimum av bivirkninger (analog til hjertemedisiner vi ønsker å utvikle). Forventet nytteverdi av dette prosjektet er potensielle nye legemidler mot hjertesykdom hos mennesker som i dag savner effektive behandlingsformer. Vi forventer ingen skadevirkninger.

Dette er et omfattende prosjekt. Uttesting av legemidler krever dyretesting før de utprøves i mennesker, og kan ikke gjennomføres gjennom andre typer eksperimenter. En rekke forhold er iverksatt for å redusere antallet forsøksdyr og raffinere eksperimentene vesentlig i forhold til tidligere testmetoder – se søknaden for konkrete detaljer. Her vil vi fokusere særlig på et konsept knyttet til signalveier i hjertet som beskrevet i detalj i prosjektbeskrivelsen.

I dette prosjektet vil vi benytte mus, transgene og normale, samt to ulike rottestammer - totalt 4260 dyr.

3R vil bli ivaretatt ved bruk av godt etablerte metoder ved vår institusjon, noe som begrenser antall dyr som brukes for å oppnå resultater. Samtidig vil det enkelte dyr bli undersøkt med mange molekylære metoder og dermed vil færre dyr kunne brukes for å oppnå mye informasjon. Bruken av cellekulturer fra hjerter gjør også at vi kan se på sykdomsmekanismer uten å utsette dyr for smerte.