Forsøksdyr: Terapeutisk tumor-challenge forsøk med optimaliserte Vaccibody DNA neoantigen vaksiner


Godkjenningsdato 12.06.2018

Godkjenningsperiode 12.06.2018-11.06.2022

Vaccibody AS ønsker å utvikle pasient-spesifikke terapeutiske kreft vaksiner mot tumor spesifikke antigener – kalt neoantigener – som kommer fra somatiske genmutasjoner som oppstår kun i ondartede kreftsvulster under neoplastisk transformasjon og som ikke vil være tilstede i normalt vev. Med sine prekliniske forsøk, vil Vaccibody få vitenskapelig data som skal brukes til å utarbeide søknader om å gjennomføre to nye kliniske studier i to ulike kreftindikasjoner basert på neoantigener. Med disse pasient spesifikke vaksinene vil flere kreftpasienter få mulighet for å få behandling.

I tidligere gjennomførte pre-kliniske forsøk med neoantigener, har Vaccibody brukt allerede publiserte neoantigener fra B16.F10 melanoma og CT26 kolon kreft for å bevise at et Vaccibody DNA vaksineformat med neoantigener vil kunne gi en immunologisk respons (FOTS10622 + 10910) og disse neoantigenene har også blitt testet i preliminære tumor challenge forsøk (FOTS10918 + 10929). Neoantigenene som vi har testet så langt i Vaccibody DNA vaksineformatet fra B16.F10 og CT26 har gitt varierende immune respons og beskyttelse mot en dødelig dose tumorceller in vivo i mus. Vi har derfor laget Vaccibody neoantigen vaksiner med de 10 eller 20 mest immunogene neoantigenene vi har funnet så langt og ønsker å teste disse vaksinene for å se om disse optimaliserte vaksine vil gi en bedre beskyttelse mot en dødelig tumordose. I disse forsøkene vil vaksinene testes om den har en behandlende effekt, også kalt en terapeutisk effekt. Eventuell tumorutvikling måles og musens helsetilstand følges nøye.

I tillegg har Vaccibody gjennomført en egen exom sekvensering av B16.F10 og CT26 tumor cellelinjene, og basert på dataene vil vi bruke vår interne bioinformatisk algoritm for å predikere immunogene neoantigener. Ved hjelp av de to beste strategiene for prediksjon, vil vi designe to konstrukter som også vi ønsker å teste i et terapeutisk tumor challenge forsøk for å undersøke om vår interne neoantigen prediksjonsmodell kan velge ut neoantigener som beskytter mot tumorutvikling in vivo i mus.

Disse eksperimentene vil gi en indikasjon på vaksines terapeutiske potensiale og være helt nødvendig for det videre arbeidet mot kliniske utprøvinger. Det vil bli sammenliknet med en kontrollgruppe (PBS + ingen vaksine) for å anslå hvor godt Vaccibody DNA neoantigen vaksinene beskytter mot tumor-sykdomsutvikling.

Forsøkene klassifiseres som moderat belastende forsøk. I dette forsøket vil det bli brukt 120 mus. For å teste evnen Vaccibody DNA neoantigen vaksiner har til å hindre tumorvekst, er in vivo forsøk i mus det eneste tilgjengelig alternativet. Basert på våre erfaringer med denne type forsøk og andre publiserte studier som beskriver eksperimenter med de aktuelle dyremodellene, tilsier at det hensiktsmessig med det antallet dyr som er skissert for å observere signifikante forskjeller mellom gruppene i forsøket. Dyrene blir bedøvet med sevofluorane under vaksinering + elekroporering samt under injeksjon av tumorceller. Musene undersøkes fortløpende for vekst av tumor, kroppsvekt og eventuelle andre humane endepunkter. Ved utvikling av symptomer kan det være nødvendig å se til dyrene hver dag.