Forsøksdyr: Teste familiegrupper av laks mhp på variasjon i lusesmitte.


Godkjenningsdato 15.03.2018

Godkjenningsperiode 04.04.2018-28.02.2019

Forsøkets formål er å sjå om det er variasjon i lusesmitte mellom familegrupper av laks.
Laksen blir smittet med ca 60/kopepoditter per laks, dette er en smittemetode som er standard, og som normalt sett gir eit påslag på mellom 10-40 %. Fjorten dager etter smitte blir hver enkelt laks telt for lus, og deretter avlivet. Lakselusen vil på det tidspunktet være fastsittende på fisken, chalimus 1.

Forventet skadevirkning på laksen er liten, både fordi den blir avluset tidlig, og fordi
smittemetoden er kjent og repetert mange ganger. Laksen blir ikke smittet før vi har en gjennomsnittsvekt på mer enn 200 gram.

Det er av stor vitenskapelig/samfunnsnyttig nytteverdi å øke kunnskapen om lakselusens virkning på laks. Målet med dette forsøket er å kunne avle frem laks som er mindre mottagelig for lakselus. Samme type forsøk som gikk i fjor har gitt lovende resultater, det vil derfor være viktig å videreføre.

Til dette forsøket er det tenkt å bruke 4800 laks. Våren 2018 vil vi smitte 2400 laks, høst/vinter 2018/19 vil vi smitte 2400 nye individer.

Lakselus er veldig artsspesifikk, slik at andre arter enn laks lar seg ikke gjøre å bruke. Det er også viktig å ha eit relativt høyt antall fisk for å ha med så mange familegrupper som mulig, og dermed få bedre data.