Forsøksdyr: Total intravenøs anestesi ved blødningssjokk hos gris


Godkjenningsdato 02.01.2018

Godkjenningsperiode 02.01.2018-01.06.2018

Total intravenøs anestesi brukes relativt ofte ved smertevoldende forsøk hos gris. Utfordringer ved anestesi av forsøksgris er å gi god analgesi/antinosisepsjon, sikre bevisstløshet og samtidig opprettholde en god kardiovaskulær status, spesielt ved samtidig påvirkning på kardiovaskulærsystemet i forbindelse med trauma og blødning.

Formålet med studien er utvikling av en ny anestesiprotokoll til bruk på griser som blir utsatt for smertevoldende inngrep der kardiovaskulær påvirkning forventes.

Forsøkene skal utføres i generell anestesi og grisene avlives på slutten av forsøket (terminalforsøk). Forventet skadevirkning på dyrene vil være i tidsperioden under oppstalling og forberedelse til anestesi før induksjon av anestesi. Det søkes om å bruke 32 griser i forsøket. Antallet er begrunnet med styrkeberegning basert på tidligere forsøk

Anestesiprotokollen skal benyttes ved smertevoldende forsøk på gris der god kardiovaskulær stabilitet er viktig. Målsettningen er i) å sikre at dyrene er godt nok anestesert (Refinement), ii) å redusere antallet griser som dør prematurt under forsøk (Reduction), iii) å sikre at data som smales inn under forsøk i minst mulig grad påvirkes av kardiovaskulær instabilitet (Refinement).