Forsøksdyr: Utvikling av sår modell på laks


Godkjenningsdato 15.01.2018

Godkjenningsperiode 01.02.2018-15.02.2018

På grunn av behandlingen av laks i oppdrett, hvorpå mye er mekanisk, er sår en stadig problem i oppdrett av fisk. I tillegg til dårlig velferd gir sår også grobunn for opportunististe bakterier som kan gjøre ett enkelt sår om til ett komplisert sykdomsbilde hvor enda flere fisk er påvirket. Det forskes stadig frem nye metoder for mer skånsom håndtering av fisken og sårhelende komponenter som kan brukes i fôret, men for å kunne teste dette vil vi utvikle en sårmodell på fisken der vi simulerer skraping og skrubbing som resultat av håving, trenging og andre fysiske håndteringer.
Metoden vil være lett belastende da fisken vil være godt bedøvd under sårdannelsen, og vil kun fôres og observeres i tiden etter. Fisken er allerede PIT tag merket slik at vi kan redusere antall fisk til ett minimum og vil kun bruke 20 fisk per gruppe per behandling, aka 120 stk totalt (med sårskraping, uten sårskraping, 3 ulike fôrtyper). Ved å utvikle en sårmodell vil man lettere kunne teste potensielle nye sårhelende komponenter i fôret med større viteskapelig sikkerhet enn ved å teste på fisk i feltet.