Forsøksdyr: Vaksinasjon mot HSMB hos atlantisk laks


Godkjenningsdato 21.06.2018

Godkjenningsperiode 21.06.2018-31.12.2019

Formålet med forsøket er å utvikle vaksiner mot HSMB hos laks. Dette er en av de mest utbredte sykdommen i norsk lakseoppdrett idag. Det et stort behov for å utvikle vaksiner som kan gi grunnlag for bedre sykdomskontroll og bedre lønnsomhet i næringa. Årsaken til HSMB, piscint reovirus, har vært kjent i noen år, men så langt har det ikke vært publisert studier som har til hensikt å utvikle en vaksine mot sykdommen. I denne studien skal vi teste om rekombinante proteinvaksiner eller plasmidvaksiner kan gi beskyttelse mot HSMB. Antall atlantisk laks som inngår i studien er holdt på et minimum (710 fisk) og forsøkene er likevel satt opp slik at de gir et sikkert svar på om vaksinen beskytter mot utvikling av patologiske forandringer i indre organer og reduserer virusnivå i målorganer.

Fiskene vaksineres på vanlig måte intraperitonealt og intramuskulært basert på dagens vaksinasjonsmetoder som gir minimale reaksjoner på injeksjonsstedet. Skadevirkningene er minimale.

Smitte gjennomføres med injeksjon, men gir ikke dødelighet som endepunkt og det reduserer påkjenning og skadevirkning på fiskene. Kravene om reduksjon er etterlevd ved bruk av minimum antall dyr som gir sikre statistiske resultater, effektstudier kan kun gjennomføres i målart (target species) og forbedring ivaretas gjennom bruk av sedasjon og anestesi. Fisken merkes for å redusere antall individer som tas inn i forsøket og det oppnås ved at ulike grupper kan holdes i samme kar (individmerking).