Forsøksdyr: Vaksinasjon mot lakselusinfeksjon hos atlantisk laks


Godkjenningsdato 29.06.2018

Godkjenningsperiode 15.08.2018-31.12.2019

Lakselus er en av de største utfordringene for norsk lakseoppdrett og infeksjonen har betydning for
fiskevelferd, produksjonsmarginene i oppdrett og for utvandret vill laksesmolt.
Formålet med denne studien er å dokumentere effekt av vaksinering mot lakselus under feltforhold, i småmerder. Vaksinasjonen gir ingen skadevirkninger ut over en mild reaksjon på injeksjonsstedet (i bukhulen), som vanlige fiskevaksiner. Det gjennomføres ingen smitte med lakselus og fisken eksponeres kun for den mengde luselarver som finnes naturlig i omgivelsene.
En dokumentasjon av effekt ved vaksinasjon mot lakselus vil ha positive effekter, både hva angår fiskehelse og fiskevelferd, og med redusert eller opphørt belastning på miljøet knyttet til kjemisk behandling. Vitenskapelig verdi er også høy da det så langt ikke har vært mulig å dokumentere en sikker effekt etter vaksinasjon mot luseinfeksjon.
Studien vil gjennomføres med atlantisk laks 8000 fisk for hele forsøksperioden.
Det benyttes individuelt merket fisk (pittag) for å kunne blande fisk i samme merd og dermed redusere antall dyr som inngår i forsøket.