Forsøksdyr: Vaksinasjon mot Tenacibaculum infeksjoner hos laks


Godkjenningsdato 17.12.2018

Godkjenningsperiode 17.12.2018-17.12.2019

Formålet med forsøket er å vurdere muligheten for å vaksinere mot infeksjon med Tenacibaculum maritimum (TM) hos atlantisk laks. TM - infeksjoner er relativt vanlig forekommende i Norge under den kalde årstiden, og særlig i etterkant av mekanisk avlusing. Infeksjonen går også under betegnelsen snutestår og så langt har det ikke vært gjennomført forsøk med fokus på vaksineutvikling. En vaksine kan gi grunnlag for bedre sykdomskontroll og bedre lønnsomhet i næringa, og vil ikke minst, bedre fiskevelferden. I denne studien vil vi teste om inaktivert, uhelbakterie-vaksine formulert i en olje-adjuvans kan gi beskyttelse mot infeksjon med TM. Antall atlantisk laks som inngår i studien er holdt på et minimum (250 fisk), men forsøkene vil likevel gi et sikkert svar på om vaksinen beskytter mot utvikling av infeksjon og patologiske forandringer i hud/snute etter eksperimentell smitte.

Fiskene vaksineres på vanlig måte intraperitonealt basert på dagens vaksinasjonsmetoder som gir minimale reaksjoner på injeksjonsstedet. Skadevirkningene er minimale.

Smitte gjennomføres med injeksjon, men gir ikke dødelighet som endepunkt, det registreres opptreden av hudsår omkring injeksjonsstedet og det reduserer påkjenning og skadevirkning på fiskene. Kravene om reduksjon er etterlevd ved bruk av minimum antall dyr som gir sikre statistiske resultater, effektstudier kan kun gjennomføres i målart (target species) og forbedring ivaretas gjennom bruk av sedasjon og anestesi. Fisken merkes for å redusere antall individer som tas inn i forsøket og det oppnås ved at ulike grupper kan holdes i samme kar (individmerking).