Forsøksdyr: Vaksine feltforsøk ved bruk av 2018 vårutsatt smolt (copy)


Godkjenningsdato 23.01.2018

Godkjenningsperiode 23.01.2018-23.01.2020

Formål: Undersøke og dokumentere effekt av en ny PD DNA-vaksine som har fått markedsføringstillatelse der det foreligger pr dato ingen resultater fra bruk i felt.
Skadevirkning: Ingen. Fisken blir vaksinert med godkjente vaksiner i henhold til pakningsvedlegg og fulgt opp i henhold til prosedyrer på sjølokalitet.
Nytteverdi: Sammenligning av effekt mot PD smitte samt tilvekst og bivirkninger. Viktig dokumentasjon for fiskehelsepersonell å bestemme hvilke vaksiner de skal bruke på lokaliteter med forskjellig sannsynlighet for sykdomsutbrudd.
Antall dyr: 500.000 laks.
3R: Ikke aktuelt.